HajaConsult

Ostatné služby

Silnou stránkou našej spoločnosti je poskytovanie účtovného a organizačného poradenstva. Pracovníci spoločnosti sú schopní veľmi rýchlo reagovať na Vaše problémy nielen v oblasti účtovníctva, ale aj problémy organizácie ako celku a navrhnúť najoptimálnejšie riešenie pre Vašu spoločnosť.


Účtovné poradenstvo:

 • metodická pomoc pri zavádzaní účtovných postupov do systému účtovníctva
 • metodická pomoc pri spracovaní interných smerníc 
 • pomoc pri implementácií legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich z príslušných zákonov do systému účtovníctva 
 • metodická pomoc pri zavádzaní noviel zákonov do praxe
 • a ďalšie podľa Vašich potrieb.

Organizačné poradenstvo:

 • optimalizácia organizačnej štruktúry
 • kapacitné plánovanie
 • projektové riadenie
 • vedenie tímov
 • riadenie zamestnancov, motivácia, osobné ciele
 • komunikácia, pravidlá komunikácie, aktívne počúvanie, spätná väzba...

Ekonomické poradenstvo.

- poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov
- poradenstvo pri výbere vhodnej formy podnikania
- výhody a nevýhody živnostenského podnikania, výhody a nevýhody podnikania formou sro, as
- poradenstvo pri nastavení účtovníctva a informačného systému pre spoločnosť
- kontrola a poradenstvo pri nastavení účtovných postupov v náväznosti na vnútropodnikové procesy
- konzultácie a príprava podnikateľských plánov
- poradenstvo pri príprave investičných projektov
- vytvorenie modelu financovania podnikateľskej činnosti
- poradenstvo a príprava podkladov pre jednanie s bankami
- konzultácie a finančné poradenstvo pre podnikateľov pri nastavení manažérskeho účtovníctva, pri výbere informačného systému

Správa sídla spoločnosti.

Pre spoločnosti zahraničných vlastníkov, ktoré podnikajú v Slovenskej republike ponúkame aj službu správy sídla spoločnosti ako aj administratívne a poštové služby.

Analýza informačného systému.

- modelovanie aplikácií a dát vo väzbe na procesy
- analýza aplikácií a dát vo väzbe na procesy
- návrh merania výkonnosti vo väzbe na informačný systém/proces
- návrh zlepšení vo väzbe na informačný systém/proces

Optimalizácia organizačnej štruktúry.

- modelovanie organizačnej štruktúry
- tvorba organizačnej dokumentácie
- organizačné analýzy
- návrh novej organizačnej štruktúry