HajaConsult

O firme

Spoločnosť bola profilovaná od začiatku ako spoločnosť, ktorá poskytuje účtovnícke a audítorské služby pre externých klientov a poradenstvo v oblasti účtovníctva a organizácie práce. HajaConsult má oddelenie podvojného a jednoduchého účtovníctva. Jeden samostatný pracovník zabezpečuje spracovanie miezd a personalistiky. Majiteľka spoločnosti Ing. Eva Husovská je audítor a certifikovaný účtovník.

V súčasnej dobe spoločnosť zamestnáva 6 pracovníkov. Na výpočet miezd používame program od spoločnosti MK -soft Prešov. Jednoduché a podvojné účtovníctvo spracovávame vo vlastnom programe, ktorý sme si naprogramovali podľa svojich požiadaviek a požiadaviek našich klientov.

Svojim zákazníkom ponúkame aj nadstavbu účtovníctva spracovanú v programe EXCEL, a to v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Uvedená nadstavba spracováva základné finančné výkazy firmy (výkaz ziskov a strát, súvaha).

So spoločnosťou je možné komunikovať aj elektronicky (e-mail), a to v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

Krédom našej spoločnosti je pripravovať ekonomické podklady tak, aby výstupy pomohli podnikateľovi pri podnikaní. Spracovávame účtovníctvo pre podnikateľa  a že to plne vyhovuje aj pre finančnú správu, považujeme za samozrejmosť. Klientom našej spoločnosti je podnikateľ, Vy ste pre nás dôležitý, z uvedeného dôvodu naša spoločnosť kladie veľký dôraz aj na rýchle a precízne vypracovanie podnikateľských zámerov, podkladov pre úver alebo dotácie. Na požiadanie zastupujeme svojich klientov pri jednaní v bankách. V zmysle našej zmluvy ručíme za svoju prácu, ako aj zastupujeme svojich klientov pri konaní na finančnej správe, či poisťovniach.

Za obdobie našej existencie sme svojich klientov zastupovali už v stovkách kontrol, teda môžeme bez váhania povedať, že aj v tejto oblasti máme bohaté skúsenosti pri aktívnom a efektívnom obhajovaní Vašich práv pred orgánmi štátnej správy, či kontrolórmi poisťovní. Aj týmto naším benefitom minimalizujeme Vaše riziko, ktoré je bežnou súčasťou podnikania na Slovensku.

Pre spoločnosti zahraničných vlastníkov, ktoré podnikajú v Slovenskej republike, ponúkame aj službu správy sídla spoločnosti ako aj administratívne a poštové služby.

V podnikaní ako aj v osobnom živote Vám prajeme veľa úspechov a tešíme sa na Vašu návštevu u nás.

Ing. Eva Husovská
audítor 0896