HajaConsult
PROFESIONÁLNE účtovné a audítorské služby

ajaConsult

Spoločnosť bola profilovaná od začiatku ako spoločnosť, ktorá poskytuje účtovnícke a audítorské služby pre externých klientov a poradenstvo v oblasti účtovníctva a organizácie práce. HajaConsult  má oddelenie podvojného a jednoduchého účtovníctva. Jeden samostatný pracovník zabezpečuje spracovanie miezd a personalistiky. Majiteľka spoločnosti Ing. Eva Husovská je audítor a certifikovaný účtovník.

V súčasnej dobe spoločnosť zamestnáva 7 pracovníkov. Na výpočet miezd používame program od spoločnosti MK -soft Prešov. Jednoduché a podvojné účtovníctvo spracovávame vo vlastnom programe, ktorý sme si naprogramovali podľa svojich požiadaviek a požiadaviek našich klientov.